ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แก้ไข :  24/02/66 08.04 น.

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวน นิสิตที่กำลังเรียนวิชา 

01417111 01417112 01417167 และ 01417168 หรือวิชาอื่นๆ

เข้ามารับคำปรึกษาที่   คลินิกคณิตศาสตร์  

เปิดบริการ ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 11 ห้อง 1131 ตึกวิทยาศาสตร์ 45ปี (SC45) 

ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13:00 - 14:00 น. 

รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว ทำอะไร ที่ไหน ยังไง มาดูมาฟังกันครับ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่ภาควิชา