สุภาพบุรุษหุ่นดี

สุภาพสตรีหุ่นสวย

วันแข่งขันวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน (หน้าศูนย์เรียนรวม 1)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

UDATE -> ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ส่งหลักฐานการสมัคร คือบัตรประจำตัวนิสิต+บัตรประชาชน ขอให้นำมาส่งหน้างานที่จุดลงทะเบียน

**ให้นักกีฬาตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องในประเภทที่ลง หากผิดพลาดกรุณาแจ้ง 093-149-4255**

ให้ผู้สมัคร Add Line การแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)**

Sponsored by

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ โทร. 085-062-8114 | คุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า โทร.093-149-4255

จัดโดย | ชุมนุมเพาะกายและฟิตเนส คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน