สุภาพบุรุษหุ่นดี

สุภาพสตรีหุ่นสวย

วันแข่งขันวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน (หน้าศูนย์เรียนรวม 1)

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)**

Sponsored by

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ โทร. 085-062-8114 | คุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า โทร.093-149-4255

จัดโดย | ชุมนุมเพาะกายและฟิตเนส คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน