รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล (ชาย-หญิง) รางวัลละ 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล (ชาย-หญิง) รางวัลละ 1,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล (ชาย-หญิง) รางวัลละ 500 บาท
  • และอื่น ๆ เช่นการถ่าย Pocket Book

เงื่อนไขการสมัครประกวด

  1. เป็นนิสิตปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. ผู้เข้าประกวดต้องผ่านการเข้าอบรม KUSS Smart
  3. มีบุคลิกภาพดี

ขอเชิญสมัครเข้าประกวด KUSS Ambassador 2018

ขอเชิญนิสิต สมัครเข้าประกวด KUSS Ambassador 2018 เพื่อก้าวเข้าสู่ประสบการณ์การเป็น Ambassador ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีโอกาสรับคะแนนการพิจารณาได้ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรม สมัครวันนี้- 23 เมษายน 2561 ประกวดวันที่ 26 เมษายน 2561