• รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
  • สอบถามสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์/หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ อินบล็อกเฟสบุ๊ค fb.com/itkucsc หรือ โทร 0948984997

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร่วมกันจัดงาน CIS Goodbye Senior Night รายละเอียดคลิก

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (AUC2) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดคลิก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศร่วมจัดโครงการการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดคลิก

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิตฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รายละเอียดคลิก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เดินทางเข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดคลิก

มาเตรียมความพร้อมกับอาชีพ 4.0 กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดรับนิสิตใหม่ สอบถามที่ อินบล็อกเฟสบุ๊ค fb.com/itkucsc , Web:bit.ly/ku-cis, Tel: 0948984997

ประมวลภาพ การศึกษาดูงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระหว่าง วันที่ 2-5 ธ.ค. 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดคลิก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมรับรอง Prof. S.N.Panda, Ph.D. และ Dr.Rajesh Kaushal จาก CHITKARA University ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 62 รายละเอียดคลิก

ประมามวลภาพอบรม Realtime Object Detection ด้วย Tensorflow วันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส รายละเอียดคลิก

ภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้จัดงานวันแสดงความยินดี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชา ในวันที่ 28 ก.ย. 62 ณ อ.13 ห้อง 202 โดยในงานคณาจารย์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชา และพี่บัณฑิตให้แนะนำตัวเองและแนะนำการทำงานของพี่ๆที่ได้ทำหลังจากจบการศึกษา รายละเอียดคลิก

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (อ.ศิริพร แสนศรี) ร่วมออกนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ ประเทศไต้หวัน รายละเอียดคลิก

อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ออกนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมเยี่ยมการฝึกงานสหกิจศึกษาของนิสิตในภาควิชาและรับขอเสนอแนะของสถานประกอบการ โดยภาควิชาได้ส่งนิสิตของภาควิชาออกฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นปะจำทุกปี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตของภาควิชาเตรียมความพร้อมในการทำงานและเพิ่มอัตราการได้งานของนิสิตด้วย ประมวลภาพคลิก http://bit.ly/2ZpDqIA

ประมวลภาพกิจกรรม Open House & Sci Day ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วันที่ 19 ส.ค. 62 ชมภาพทั้งหมด คลิก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มาทำความรู้จักหลักสูตรเทคโนโลยีสารเทศกันครับ....

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็น่าสนใจมากนะครับ....

ขอแสดงความยินดีกับ นายพัชรพล เฉลิมวิทยานนท์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นายจิรโชติ พรหมสาขา ณ สกลนคร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกงานสหกิจศีกษาในโครงการ The TEEP@AsiaPlus program ณ Tamkang University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2562 โดยนิสิตทั้ง 2 คนนี้จะได้เข้าไปในห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยด้าน IOT และ หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ Tamkang University ได้สนับสนุนทุนฝึนงานเป็นค่าที่พักและค่าครองชีพ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทุนฝึนงานเป็นค่าใช้จ่านในการเดินทาง


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิตจากทีม Composite Ideology นำโดยนิสิตจากหนักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 คน ได้แก่

1. นายไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์ 2. นายศุภกฤต เที่ยงจิตต์ 3. นายนิติภูมิ ใยปางแก้ว และ 4. นายพุฒิพงศ์ รุ้งแสงเจริญทิพย์

ในการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อ.ดร.นิตยา เมืองนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการฯ และ อ.เทียมเทพ คำเกษ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลนิสิตตลอดการแข่งขัน

รายละเอียดทั้งหมด คลิก


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตามติดชีวิตนิสิต CIS @ KUCSC