ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

E Sport GAME FIFA 18

ใช้เกมส์ FIFA 18 EA SPORTS เป็นตัวแทนของทีมในการแข่งขันด้วยเครื่อง Playstation4 และ Xbox360

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ผู้ที่ชนะตามลำดับข้างต้น จะได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและของรางวัล

กำหนดเวลาและกิจกรรม

08.30-09.30 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

09.30-09.15 น. เปิดการแข่งขันโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

09.15-12.00 น. การแข่งขันรอบแรก

12.00-13.00 น. พักการแข่งขัน

13.00-14.00 น. การแข่งขันรอบสอง / รอบสาม

14.00-15.00 น. การแข่งขันรอบ Quarter Final

15.00-15.30 น. การแข่งขันรอบ Semi Final

15.30-16.00 น. การแข่งขันรอบ Final / Victory Ceremony

หมายเหตุ : กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อกำหนดในการแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561ภายในเวลา 16.00 น. (รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 32 คน)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเสียค่ามัดจ าการเข้าร่วมแข่งขัน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท และสามารถรับเงินคืนได้ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น (หากผู้สมัครไม่ลงแข่งขันตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขันและทางคณะผู้จัดการแข่งขันจะขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อุบล ทองปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หมายเลขโทรศัพท์ 090-971-2889 หรือ Line ID :sbcubt1968

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เข้าระบบสมัครบันทึกข้อมูล
 2. Add Group Line: https://goo.gl/y3bQHz
 3. ส่งภาพถ่ายตนเองครึ่งตัวเห็นหน้าชัดเจนมายังกลุ่มไลน์พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลในกลุ่ม
 4. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 100 บาท (คืนให้หลังเสร็จการแข่งขัน)

ช่องทางการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

 1. Prompay :0931494255 (ชำระเสร็จแล้วส่งภาพถ่ายมายังไลน์กลุ่ม
 2. สแกน QR code Prompay
 3. ชำระเงินที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คุณจิรภาศกรณ์ ห้อง 1108

Add Line Group:https://goo.gl/aj8Umq