ข้อมูลห้องประชุม - สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุม

ห้องประชุม 0410

สถานที่ อาคาร 14 ชั้น 4

ขนาดความจุ 300 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 4,200 บาท
 • เต็มวัน 7,600 บาท
 • ต่อชั่วโมง 1,400 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุมนานาชาติ 17201

สถานที่ อาคาร 17 ชั้น 2

ขนาดความจุ 240 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 6,500 บาท
 • เต็มวัน 12,000 บาท
 • ต่อชั่วโมง 2,167 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุม 0203

สถานที่ อาคาร 14 ชั้น 2

ขนาดความจุ 40 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 1,800 บาท
 • เต็มวัน 3,200 บาท
 • ต่อชั่วโมง 600 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุม 0219

สถานที่ อาคาร 14 ชั้น 2

ขนาดความจุ 14 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 800 บาท
 • เต็มวัน 1,400 บาท
 • ต่อชั่วโมง 267 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุม 8401

สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4

ขนาดความจุ 100 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 900 บาท
 • เต็มวัน 1,600 บาท
 • ต่อชั่วโมง 300 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุม 8403

สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4

ขนาดความจุ 70 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 7,50 บาท
 • เต็มวัน 1,300 บาท
 • ต่อชั่วโมง 250 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุม 8501

สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 5

ขนาดความจุ 25 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 450 บาท
 • เต็มวัน 800 บาท
 • ต่อชั่วโมง 150 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 19

สถานที่ อาคาร 19 ชั้น 1

ความจุ 80 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 900 บาท
 • เต็มวัน 1,600 บาท
 • ต่อชั่วโมง 300 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ 0401

สถานที่ อาคาร 14 ชั้น 4

ขนาดความจุ 80 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 8,800 บาท
 • เต็มวัน 16,000 บาท
 • ต่อชั่วโมง 2,933 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องคอมพิวเตอร์ 4102

สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1 (ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม)

ขนาดความจุ 100 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 11,000 บาท
 • เต็มวัน 20,000 บาท
 • ต่อชั่วโมง 3,667 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องคอมพิวเตอร์ 4203

สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 2 (ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม)

ขนาดความจุ 15 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 1,600 บาท
 • เต็มวัน 2,900 บาท
 • ต่อชั่วโมง 533 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องเรียนและบันทึกวีดีทัศน์

ห้องเรียนและบันทึกวีดีทัศน์ 0313

สถานที่ อาคาร 14 ชั้น 3

ขนาดความจุ 50 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 5,000 บาท
 • เต็มวัน 9,000 บาท
 • ต่อชั่วโมง 1,667 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ 100 บาท

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องห้องจัดเลี้ยง 8406

สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4

ขนาดความจุ 100 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 1,200 บาท
 • เต็มวัน 2,200 บาท
 • ต่อชั่วโมง 400 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ - บาท
 • ค่าจนท.ทำความสะอาด 100 บาท

ห้องห้องจัดเลี้ยง 17202

สถานที่ อาคาร 17 ชั้น 2

ขนาดความจุ 100 คน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ครึ่งวัน 1,400 บาท
 • เต็มวัน 2,500 บาท
 • ต่อชั่วโมง 467 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่โสตฯ - บาท
 • ค่า จนท.ทำความสะอาด 100 บาท