Run for andaman international marathon 2018 camping

November 17-18, 2018

andaman2018.kasetsart.org

แคมป์สำหรับ Run for Andaman International Marathon 2018

จัดกิจกรรมวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วัตถุประสงค์ของการจัดแคมป์

1. เพื่อให้ความรู้และวิ่งมาราธอนได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี 2. เพื่อประเมินความสามารถในการวิ่งและวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมสำหรับเข้าร่วม RUN for ANDAMAN International Marathon 2018

RUN for Andaman International Marathon 2018

วัตถุประสงค์ และ เจตจำนงค์การจัดงาน

องค์กรภาคีด้านสื่อมวลชน และ องค์กรพัฒนาพื้นที่ประสบภัยสึนามิในระดับสากล ได้ร่วมตั้งปณิธานที่จะยกระดับงานรำลึกเหตุการณ์สึนามิอันดามัน ( Andaman TSUNAMI 2004 ) ในวาระครบรอบ 14 ปี ในปี 2018 โดยมุ่งมั่นจัดเป็นกิจกรรมรำลึก พัฒนาเป็นกีฬาวิ่งมาราธอนระดับสากล RUN for ANDAMAN International Marathon 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดงาน ดังต่อไปนี้
1. ยกระดับงานรำลึก พัฒนาเป็นเทศกาลกีฬาวิ่งมาราธอน RUN for Andaman International Marathon สถาปนาให้เป็นเทศกาลกีฬาในระดับสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำภูมิภาคนี้สืบต่อไป2. เพื่อเป็นการรำลึกโดยสร้างจิตสำนึกด้านสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้ด้านภัยบัติสึนามิ3. ระดมทุน เพื่อปรับปรุง จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารมาทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ให้กับชุมชนในพื้นที่ประสบภัยตลอดชายฝั่งอันดามัน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานด้านการเตือนภัยในระดับสากล รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อสาร, การซักซ้อม, การเฝ้าระวัง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมสำนึกด้านความปลอดภัย ส่งเสริมจิตใจเพื่อสาธารณะ

Open the registration for the camp between October 5 - November 5, 2018

"เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

Camping will be held on November 17-18, 2018

จัดกิจกรรมแคมป์วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมแคมป์

1.เรียนรู้เทคนิคสำหรับการวิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ2.วิธีการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่ง 3.เทคนิคการป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่ง4.ทดสอบสมรรถภาพในการวิ่ง Running Economy & Anaerobic threshold (AT)

สถานที่จัดแคมป์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ.นครปฐม

สถานที่พัก

SAEN PALM TRAINING HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ดูรายละเอียดและราคาที่พัก Click

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมแคมป์ 2,000 บาท(สำหรับบุคคลทั่วไป) ไม่รวมค่าที่พัก

*จะทำการโอนเงินก็ต่อเมื่อทางทีมงานจัดการแคมป์มีการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมแคมป์อย่างเป็นทางการ**ผู้แทนจาก ThaiPBS ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมแคมป์ 1,500 บาท

โอนเงินค่าสมัคร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนชื่อบัญชี เงินสำรองจ่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขที่บัญชี 769-221014-4**หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่ง Slip หรือหลักฐานการโอนมาที่ Line Official :@KUSS

ติดต่อ

ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม 099-325-2152คุณวีรวัลย์ กสิกุล 034-355-258 ต่อ 106คุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า(ฝ่ายรับสมัคร)034-355-258 ต่อ 107