Проблемна лабораторія "Промислова теплоенергетика" кафедри технічної теплофізики Cумського державного університету