งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

16 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044650316 e-mail : kspk@kspk.ac.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายสันติสุข สมพร