Kurs og opplæring

På KRMs kurslokaler på Geilo, gjennomføres grunnleggende og videregående opplæring på hydraulikk og ventiler. Undervisningen er kombinert teori og praktiske øvelser på modellene i laboratoriet, hvor kursdeltagerne får prøve seg fram slik at de får forståelse av sikkerhetsfunksjoner på anleggene, oppbygging og virkemåte av den hydrauliske turbinregulatoren, samt innføring av den elektroniske turbinregulatoren og momenter innenfor oppstart, innfasing på nett og statikk.


Tema for opplæring for drift- og vedlikeholdspersonell:

  • Turbinregulering - hva er den elektroniske turbinregulatorens oppgave?
  • Oppstart og innfasing inn på lokalt nett, oppstartsprosedyrer - automatisk og manuell
  • Statikkens funksjon
  • Sikkerhetsfunksjoner og lukestyring - nødkjøring, nødstenge, akkumulatorer
  • Online overvåking
  • Kontroll- og styresystemer

Utvidelsen av anlegget kommer som en styrking av KRMs eksisterende kurs for opplæring av drift- og vedlikeholdspersonell for vannkraftbransjen. Grunnleggende opplæring i kurssenterets hydraulikklaboratorium er første steget - og utgangspunkt for inngående opplæring på turbinregulering og lukestyring. I tillegg til dette benytter vannkraftbransjen også allerede KRMs kurs innen luftkompressorer og trykkluftanlegg, samt kule- og lagerteknikk.


Les mer om vårt komplette opplæringstilbud spesielt tilpasset vannkraftbransjen nedenfor.

En spesialutdanning for deg som drifter og vedlikeholder turbinregulatorer og damluker

Med disse kursene får du kompetansen som skal til for å drifte hydrauliske anlegg på vannkraftstasjoner.

Spesialkurset "Hydraulikk III - Vannkraftverk" tar for seg hydraulikken i et vannkraftverk med hovedvekt på turbinregulatorer og damluker.

Sammen med Hydraulikk I, Hydraulikk II og Hydraulikk IV kan mekanikerer, elektrikere og driftsingeniører gjøre mye prevantivt og spesialisert vedlikehold.

Fagbevis utstedes av KRM etter endt utdanning.