Årsmøte 4. mars 2019

KRABYSKOGEN MOTORSPORT TAKKER

- Øystein Midthus

- Anne Lynne Degvold

- Jo Even Linnerud

for deres velvillige og innsiktsfulle deltagelse som styremedlemmer i idrettslaget!

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN!

Vi ønsker samtidig

- Mari Simenstad Halvorseb

- Eskild Busch

- Henrik Paulsen

hjertelig velkomne og lykke til som nye styremedlemmer etter årsmøtet 2019.

Etter årsmøtet består styret 2019 av følgende personer;

- Ola Johnsrud

- Øyvind Myhren

- Monica Enerberg

- Pål Arne Sæther

- Henrik Paulsen

- Ronny Nilsen

- Mari Simenstad Halvorsen

- Eskild Busch

Vara:

-Anders Midthus

-John Andreas Johansen.