การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง :

1. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าอยู่ห้องใด

2. ตรวจสอบรหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom ห้องของตนเอง

3. ติดตั้งแอป Google Classroom และแอปอื่น ๆ ตามคู่มือการใช่งาน โดยใช้อีเมลของโรงเรียนในการเข้าใช้งาน (อีเมลเป็นเลขประจำตัว 5 หลักตามด้วย @krabyai.ac.th)

3. กรอกรหัสเข้าขั้นเรียนในแอป Google Classroom

4. บางวิชาอาจมีลิงก์ให้เข้า line หรือ Facebook กลุ่มด้วย

5. เริ่มเรียนออนไลน์ 14-18 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ถึงนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สมัครเข้าเรียนใหม่

*** หมายเหตุ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้นักเรียนใช้ชื่ออีเมลเป็น เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน เช่น ถ้าเลขบัตรประชาชนเป็น 1709990000555 อีเมลจะเป็น 1709990000555@krabyai.ac.th รหัสผ่านจะเป็นวันเกิดนักเรียน เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 5 มกราคม 2551 รหัสผ่านคือ 05012551 (วันหรือเดือนที่เป็นเลขหลักเดียวใส่ 0 ด้วย เช่น เกิดวันที่ 5 ให้ใส่ 05) นักเรียนย้ายเข้าใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนมาทีหลัง ยังไม่มีอีเมล ให้กรอกแบบฟอร์มขออีเมล

*** นักเรียน ม.1 และ ม.4 หากเข้าใช้งานไม่ได้แสดงว่านักเรียนกรอกเลขบัตรประชน หรือวันเกิดในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้แจ้งปัญหาผ่านแชทในเพจ Facebook ของโรงเรียน https://www.facebook.com/krabyai

*****กรณีลืมรหัสผ่าน หรือปัญหาใดๆ ให้สอบถามผ่านแชทในเพจ Facebook ของโรงเรียน https://www.facebook.com/krabyai/

นักเรียนย้ายเข้าใหม่ หรือสมัครเข้าเรียนมาทีหลัง ยังไม่มีอีเมล
ให้กรอกแบบฟอร์มขออีเมล