สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O21รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf