รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O22สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf