ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O31 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ.pdf