การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ภาพกิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต และนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

     นายณัฐกานต์ เพชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันแสดงจุดยืนต้านการทุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติ ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด 

ภาพการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา

     นายณัฐกานต์ เพชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือน โดยมีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และปฏิบัติ