ห้องประชุมกลุ่มงาน

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.กำแพงเพชร

การประชุมออนไลน์

ด้วย Google Meet

ติดต่อ admin ครูชัยวัฒน์ ยอดนครจง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.กพ. / E-mail : chaiwatyod1911@gmail.com / Tel.082-4002233 / Line ID : mr.chaiwat_bravo13