แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ตั้งสมาคมศิษย์เก่ากำแพงแสนวิทยา

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารสมาคมศิษย์เก่า

คืนสู่เหย้าราตรีเขียวขาว ๕๗ ปี

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าราตรีเขียวขาว ๕๗ ปี วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพระธรรมปริยติเวที(โดม) โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา