เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ 2019

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

นำนักเรียนเข้าว่ามการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

TEDET61_Form.pdf

สามารถเข้าไปดูได้ตามลิ้งค์ http://tedet.ac.th/download.html?menuid=4

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

2018-540.doc

รายละเอียดตามลิ้ง http://www.romchatra.com/index.php