Yleistä

Raahen kaupungin keskustassa sijaitsevassa koulussamme toimivat vuosiluokat 1 - 6. Keskuskoulu on taide- ja kulttuuripainotteinen (=Taiku) koulu, jossa toimivat Raahen Musiikkiluokat 3-6. Taiku sisältää kaikille luokille yhteisen sisällön ja vuosiluokkiin sidotut omat sisällöt. Musiikkiluokat etenevät Taikun lisäksi musiikinopetuksessa oman opetussuunnitelman mukaisesti.


Koulun arvoperusta ja tavoitteet

Koulumme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on omia vahvuuksiaan toteuttava, tasapainoinen, toiset huomioonottava ihminen, joka arvostaa menneisyyttä ja katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen.


In english

Keskuskoulu (central school) is a beautiful school located in the center of Raahe. The school is a primary school emphasizing arts and music in the curriculum. Our school's educational values are based on supporting the students to grow up as creative, balanced and caring persons that appreciate the past and have faith on the future to come.

The international projects that our school is attending, can be found from the Projektit (projects) page.