Kose Gümnaasiumi II Projektipäev

5. juuni 2017

Projektipäev on üks teistmoodi õppepäev, kus traditsiooniliste 45-minutiliste ainetundide asemel keskenduvad kõik õpilased päeva jooksul ühele praktilisele, erinevaid aineid hõlmavale projektile. Eelmise veerandi lõpus alguse saanud traditsioon saab endale juunis veelgi suurejoonelisema jätku. Seekord keskendume õuesõppele.

Projektid on taaskord klassideülesed ja iga õpilane saab endale ise valida kõige meelepärasema tegevuse. Ühes töörühmas on keskmiselt 10-20 õpilast.

Registreerimine on lõppenud! Kohtume projektipäeval, 5.juunil!


Kunst ja käsitöö:

Muusika, tants ja teater:

Majandus ja poliitika:


Algklasside projektipäev lõppeb 12.00 ning registreerimine töötubadesse toimub koolis koos klassijuhatajatega!