กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 5

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

นางสมพิศ นันทสิริพร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างกลุ่มงาน


อำนาจหน้าที่


E-Service

E-Service

ข้อมูลบุคลากร


คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-208-148
หมายเลขภายใน
ต่อ -
22
📠 044-208-152
🔗
https://sites.google.com/korat5.go.th/dlict-2
📧
bnk@korat5.go.th