นายชะโลม ตรีศักดิ์
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

นางเจริญ ใสผุดผ่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โครงสร้างกลุ่มงาน


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่


E-Service

E-Service

ข้อมูลบุคลากร


คู่มือปฏิบัติงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210

044-208-148
หมายเลขภายใน
ต่อ 13

📠
044-208-152
🔗
https://korat5.go.th
📧 nyp
@korat5.go.th