วิสัยทัศน์ นโยบายและจุดเน้น Quick win สพฐ.

จุดเน้น-สพฐ-67-68.pdf

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 2 ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา  30210
044-208-148
หมายเลขภายใน
ต่อ 13
📠 044-208-152
🔗 https://korat5.go.th
📧 nyp@korat5.go.th