กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhon Ratchasima Primary Education Service  Area Office 5

นายนฐกร แสงจันทร์
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

.ส.อำไพ  แดนขุนทด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างกลุ่มงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

E-Service

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อาคารอำนวยการ ชั้น  1  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด                จังหวัดนครราชสีมา  30210
☎   044-208-148  หมายเลขภายใน
        ต่อ 11 : หน้าห้อง 34
📠 044-208-152
🔗 https://korat5.go.th
📧 Ank@korat5.go.th