กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
Nakhon R
atchasima Primary Education Service Area Office 5

นายชะโลม ตรีศักดิ์
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

.ส.อำไพ แดนขุนทด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างกลุ่มงาน

โครงสร้างกลุ่มงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

E-Service

E-Service

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
☎ 044-208-148 หมายเลขภายใน
ต่อ 11
: หน้าห้อง 34
📠
044-208-152
🔗
https://korat5.go.th
📧 Ank
@korat5.go.th