นายวิชาญ  คงรัสมี

รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5

นางพรรณทิพา  ประวันตา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Website Link 

ติดต่อเรา....

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 1 ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  30210
044-208-148 ต่อ 12
https://korat5.go.th