พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  

     นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)  

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

สรุปผลการปฏิบัติงาน (1).mp4
กลุ่ม กฎหมายและคดี Laws and Cases Group (2).mp4
เอกสารประกอบการอบรม
รายชือเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจอบรมโครงการเสริมสร้าง ฯ

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มกฎหมายและคดี
แนวทางการปฏิบัติ DOs & Don'ts ของบุคลากรในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4.pdf
วินัย-จรรยาบรรณข้าราชการครูฯบรรยาย.pptx

เอกสารประกอบการบรรยายการอบบรมการพัฒนาศักยภาพผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาา เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บรรยายครูผู้ช่วย.pptx

เอกสารประกอบการบรรยายการอบบรมครูผู้ช่วยเพื่อให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 23- 24 พฤษภาคม 265  เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

บรรยาย พ.ร.บ.คอมฯ ข้อมูลข่าวสาร และไซเบอร์new.pdf

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมและการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

อกสารประกอบการบรรยาย


วันที่ ๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Zoom 

งานนำเสนอ
นโยบายการศึกษารัชการที่ 10