Startsida

Vi eftersträvar att alla elever ska äga sin rätt att delta och bidra till både sin egen och kollektivets utveckling, allt efter sina egna förmågor och behov.