Wie is wie?

Wie is wie in onze provinciale afdeling?


Samenstelling van het bestuur:

 Het bestuursorgaan van Koor&Stem West-Vlaanderen bestaat uit vrijwillige medewerkers. Zij komen regelmatig samen om het beleid van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te stippelen, maken een planning voor de nabije toekomst en evalueren de aanvragen voor projectsubsidie.

 Samenstelling algemene vergadering:

Ann Sarre, Guido Rommel, Geert Declerck, Lieve Wannyn,  Stefaan Desramault, Thijs Vanryckeghem, Jan Maertens, Annie Goddaer, Roos Devos, Martin Quartier, Carlos Vandorpe,  Annemie Vermote, Joachim Vanhaecke, Antoine De Spiegeleer, Geert Noë, Elke Poppe, Leen Van Hee, Wim Vancauwenberghe, Willy Mullebrouck, Jan Willaert, Patrick Coucke

 De algemene vergadering bestaat uit de leden van de raad van bestuur en afgevaardigden van de aangesloten koren. Alle West-Vlaamse aangesloten koren kunnen iemand afvaardigen om lid te worden van de algemene vergadering.  Deze afgevaardigde verbindt er zich toe 2 maal per jaar aanwezig te zijn op de algemene vergadering en mee na te denken over het beleid, voorstellen mee te formuleren, enz…

Heb je interesse om mee de werking van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te bouwen?  Stuur een mailtje naar  west-vlaanderen@koorenstem.be