Námořníci z 1. B

Naše třída

.... a první vysvědčení

Děkuji mamince od Noelka za vlastnoručně vyrobenou námořnickou čepici.

Denní režim prvňáčka

1. Pravidelnost - aby si dítě lépe zvyklo na změnu, kterou nástup do 1. třídy obnáší, je jednodušší, pokud bude režim jeho dne pravidelný

2. Spánek a odpočinek - prvňáček by měl pokud možno vstávat a chodit spát ve stejnou dobu

3. Místo, čas a způsob domácí přípravy - dítě by mělo mít vyhrazené svoje místo na domácí přípravu, které je vhodně osvětleno. Nikdy přípravu nenechávejte na pozdější večerní dobu nebo dokonce ráno. Nechte dítě pracovat samostatně, podle pokynů, které dostalo ve škole. Dohlédněte pouze na pečlivost provedení, správný posed, úchop tužky, pera .... Jestliže je dítě při práci unavené (vrtí se, zívá ...), udělejte si krátkou přestávku a pak v práci pokračujte. Nenechávejte ho však od práce odbíhat. Nechte dítě, aby si pod vaším dohledem připravilo a uklidilo aktovku. Vedete ho k samostatnosti a plnění svých povinností.

4. Jídlo a pitný režim - nástup do školy může přinést nadbytečný stres, proto by dětská strava měla být bohatá a kvalitní, bez tučných a sladkých jídel s převahou ovoce a zeleniny. Dávejte dítěti plastovou, dobře uzavíratelnou láhev s vhodným pitím. Není dobré pít přeslazené limonády, coca colu ... Nedávejte, prosím, do školy mléko.

5. Chvalte, oceňujte, povzbuzujte - každá pochvala pomáhá dítěti budovat sebedůvěru. Chvalte dítě i za dílčí úspěch a snahu. Nestresujte dítě přemrštěnými požadavky o stoprocentní výkony. Občas se něco nepovede, ale vše se dá napravit. Ve škole se neučíme pro známky, ale pro vědomosti, které budeme v životě uplatňovat. Leckdy se premiant třídy prosadí v životě hůř, než-li snaživý průměrný žák. Prvňáček by měl vědět, že ho máte rádi a že vaše láska nezávisí na tom, jak se mu ve škole daří.


Desatero prvňáčka

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují moji rodiče.

2. Dokážu udržet pořádek na stolku i v aktovce.

3. Umím se na práci soustředit a pracovat podle pokynů, práci chci dokončit.

4. Dovedu správně držet tužku, pero a stříhat nůžkami.

5. Umím pracovat samostatně, ale i ve skupině - mlčky, trpělivě, soustavně.

6. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat vyprávění, neskáču do řeči.

7. Zvládám zásady slušného chování vůči dospělým a vrstevníkům.

8. Každý den si samostatně plním domácí úkoly, rodiče poprosím o kontrolu.

9. Každý den zkontroluji své pouzdro, ostrouhám pastelky, tužky.

10. Každý den si připravuji podle rozvrhu aktovku, rodiče poprosím o kontrolu.