Třída 5.A

ZŠ Komenského Odry


Vítejte na stránkách třídy 5.A

ZŠ Komenského 6, 742 35 Odry

www.komenska.com

Kontakty:

Kancelář školy: 556 730 237, 739 069 159

Sborovna: 556 712 602

Školní jídelna: 556 730 238, 739 069 152

Školní družina: 556 712 601, 731 851 018

třídní učitelka: Mgr. Miroslava Balážová, miroslava.balazova@komenska.com