31.1.2023   Den pro spánek

Ve středu  1.2.  - v HV hudební soutěž + jedna  vyuč. hodina  Zimní halové hry (normálně se  ale učíme , tzn. vemte si s sebou učení dle rozvrhu hodin).

6.1.

Vážení rodiče,

ve čtvrtek  12.1. se konají třídní schůzky od 15.00 - 16.30 hod. formou konzultace. Dětem na email nasdílím opět rezervační formulář. 

Obecné info pro rodiče:


20.12. Vánoční vystoupení pro I. stupeň

               Kdo má z rodičů zájem, mám natočeno video, mohu přetáhnou na flashdisk. Návrat do školy 3. 1.2023

22.12.

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky, načerpejte co nejvíce sil do nového kalendářního roku, ve kterém Vám přeji hlavně pevné zdraví , štěstí a radost z Vašich dětí. Mj. moc děkuji za všechny dárečky, které jsem od dětí dostala. Moc si toho vážím.

                                                                                                                                                           tř. uč. K. Lebánková

29.9. Návštěva knihovny - registrace (zaplaceno  40 Kč /žák z TF)

Dnes jsme poprvé navštívili městskou knihovnu v Odrách. Prosím rodiče o vyplnění přihlášky - viz. založeno v zapůjčené knize. Děti si  zapůjčily jednu knihu dle vlastního uvážení a tu do 20.10. budu chtít v jakékoliv hodině Čj odprezentovat.  Tzn. děti uvedou autora, ilustrátora , popř. hlavní postavy  a  v krátkém vyprávění uvedou o čem kniha je ( provedou zápis v čtenářském listu - ten ode mne dostanou). Mohou se zúčastnit také projektu https://www.ctenipomaha.cz/. 20.10. jdeme opět do městské knihovny knihy vrátit a zapůjčíme další.

29.9.

Info pro děti a rodiče.

Každý den  v matematice budeme psát  pětiminutovku na malou násobilku (zítra začínáme). Násobilka je velmi důležitý základ pro další učivo ( písemné násobení, dělení apod.) , je čas začít pořádně trénovat, viz. odkaz na stránky.

https://wordwall.net/cs/community?localeId=1029&query=n%C3%A1sobilka

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

Třídní schůzky 15.9. - informace pro rodiče

"Mobilní telefony a jiná podobná zařízení žák v době vyučování nebude používat.

Toto opatření platí od začátku první hodiny do konce poslední hodiny včetně přestávek.

Mobilní zařízení budou uschována a nebudou na lavici ani pod lavicí. Při opakovaném porušení výše uvedeného bude zařízení žákovi odebráno, uloženo ve sborovně či v kanceláři školy a další postup bude projednán se zákonným zástupcem žáka.

V případě opakovaného používání bude mobilní telefon vydán zpět pouze zákonnému zástupci.

Pokud to vyučující dovolí, je možno mobilní telefon a jiná podobná zařízení během hodiny používat ke vzdělávacím účelům."
POTŘEBY PRO DĚTI