9. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka MICHELOVÁ

Asistentka pedagoga: Bc. Anežka SCHUGOVÁ