Kesk-Eesti energiaõppe labor

Kesk-Eesti energiaõppe laborite projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetme "Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine" kaudu ja projekti on rahastanud Eesti Riik.


Projekti eesmärgiks on Koeru Keskkooli, Rakke Kooli, Tamsalu Gümnaasiumi ja FIRST LEGO League programmis osalevate erinevate koolide õpilaste roheenergia teemalise teadlikkuse tõstmine erinevate rohenergeetika teemaliste postrite kaudu, FIRST LEGO League Challenge Kesk-Eesti eelvooru läbiviimine, väikeste robootikaringi õpilaste osalemina FLL Explorer näitusel ning võrdleva tuulepargi loomine. Projekti jooksvate tegevustega saab tutvuda blogis.