ยินดีต้อนรับสู่ระบบงานสารบรรณ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


** โปรดอ่านก่อนดำเนินการออกเลขราชการ **

(ไม่อนุญาตให้ออกเลขย้อนหลังหรือล่วงหน้าโดยตนเองทุกกรณีค่ะ)

(ไม่อนุญาตให้ออกเลขย้อนหลังหรือล่วงหน้าโดยตนเองทุกกรณีค่ะ)

ตัวอย่าง

หนังสือราชการ

หนังสือคำสั่ง

หนังสือภายนอก

ค้นหาวาระการประชุม/  รายงานการประชุม

สำเนาวาระการประชุม / รายงานการประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ค้นหาเลขที่คำสั่ง

ค้นหา "สำเนา" คำสั่ง

ค้นหาเลขที่หนังสือออก

ค้นหา "สำเนา" หนังสือออก

ขอเลขที่คำสั่งย้อนหลัง

(เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

ขอเลขหนังสือออกย้อนหลัง

(เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

งานสารบรรณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โทรศัพท์. 043-225636     โทรสาร. 043-225637    Mail : saraban@knw.ac.th