EVERDINGEN

Website van de Stichting Vitaal Dorp

Met deze website wil de Stichting Vitaal Dorp inzicht geven in de voorzieningen en activiteiten waar het zich in het kader van haar doelstelling sterk voor maakt.

In de statuten van Stchting Vitaal Dorp staat geschreven:

  • De stichting stelt zich ten doel de vitaliteit van het dorp te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken.
  • De stichting tracht haar doel te bereiken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten, zoals een levensmiddelenwinkel, een zorgpunt, een koffiecorner, een bibliotheekpunt of andere voorzieningen of activiteiten.
  • De stichting wenst haar activiteiten vorm te geven op een maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO) waarbij de focus gericht wordt op het benutten van kansen voor een beter milieu en op meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.
  • De stichting streeft er naar zijn activiteiten zoveel mogelijk te realiseren met behulp van vrijwilligers uit het dorp enerzijds en met arbeidsbeperkten en deelnemers aan re├»ntegratieprojecten (zgn. WMO-klanten) anderzijds
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Als u als inwoner van Everdingen mogelijkheden ziet in lijn met de bedoeling van de stichting Vitaal Dorp, laat het weten! Dan kunnen we gezamenlijk kijken of we er een succes van kunnen maken en de vitaliteit van ons dorp nog verder kunnen versterken!

Contact opnemen kan op heel veel manieren zoals in de winkel en op de tuin, maar ook per mail: info@vitaal-dorp.nl.