Bestuur en Leiding

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen :

  • Voorzitter: Gerard Walraven
  • Secretaris: Jos van Oosten
  • Penningmeester: Fieke de Hoop
  • Algemeen bestuurslid: Marion van Eck

Het bestuur geeft – in nauw overleg met alle betrokkenen – richting aan het geheel van de activiteiten en heeft een coördinerende functie voor de werkzaamheden van de commissies.

De dagelijkse leiding van 'Winkel en Zo' en 'Werk aan de Winkel' is in handen van:

  • Hetty Dortland
  • Liz Geurts