Tuinen van

Landgoed Everstein

De Tuinen van landgoed Everstein zijn vrij toegankelijk. We nodigen iedereen uit om regelmatig door de tuin te wandelen om te ervaren hoe groenten en fruit groeien in de verschillende seizoenen.

Wel zijn er een paar regels waar iedereen zich aan dient te houden.

 1. Honden zijn niet toegestaan binnen de omheining. We hebben niet graag dat honden hun behoeften doen tussen ons groenten en fruit. Uitzondering is honden aan de korte lijn op het plein en houtsnipperpad.
 2. Wandelen is alleen toegestaan op de paden. Buiten de paden kunnen plantjes gepoot zijn of gezaaid.
 3. Het is niet toegestaan om groenten of fruit te oogsten en mee te nemen van het landgoed. Groenten en fruit zijn te koop in de Winkel en Zo aan de Graaf Florisstraat in Everdingen.

Over hoe we onze groente en fruit telen:

Groenten en fruit op het landgoed wordt geteeld op een zoveel mogelijk biologische en ecologische grondslag.

We nemen hierbij de volgende regels in acht.

 1. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmeststoffen.
 2. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
 3. Plantmateriaal wordt speciaal biologisch voor ons opgekweekt bij de firma Jongerius in Houten. Voordeel is dat er rassen gebruikt worden die sterk zijn waardoor er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.
 4. Bij uitzondering wordt er gangbaar plantmateriaal gebruikt als biologisch niet voorhanden is.
 5. Biologische zaden worden voornamelijk gekocht bij de Bolster. Voordeel is dat er rassen gebruikt worden die sterk zijn waardoor er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.
 6. Bij uitzondering wordt gangbaar zaad gebruikt als biologisch niet voorhanden is.
 7. Gewasbescherming:
  1. Slakken: We gebruiken Escar-Go van ECOstyle als ecologisch verantwoord slakkenbestrijdingsmiddel. De blauwe korrels zijn op basis van ijzerfosfaat en onschadelijk voor vogels en zoogdieren en mensen.
  2. Zwavel: Zwavel is biologisch toegestaan tegen allerhande schimmels, voornamelijk in de druiventeelt.
  3. Vruchtwisseling: door elk jaar de groentes op een andere plaats te kweken worden bepaalde ziektes tegengegaan. Vooral voor aardappelen is dat essentieel.
  4. Uien bestrijden de wortelvlieg en wortelen de uienvlieg: door deze planten dicht bij elkaar te zetten worden ziektes voorkomen.
 8. Bodemvruchtbaarheid:
  1. We werken met een composthoop waar al onze compost minimaal een half jaar kan verteren voordat het op het land gebruikt wordt.
  2. Compost wordt aangevuld met paardenmest van niet biologische afkomst.
  3. Als een stuk grond in een jaargetijde niet meer nodig is wordt er een groenbemester ingezaaid, bijv. Gele Mosterd. Deze groenbemester verbetert de bodemvruchtbaarheid en verlaagd de onkruiddruk.
 9. Water en voedselveiligheid:
  1. Voor het aangieten van nieuwe plantjes wordt slootwater of bronwater gebruikt.
  2. In de kas wordt gebruik gemaakt van regenwater uit het regenwaterbassin.
  3. Bij de oogst wordt gebruik gemaakt van leidingwater om groenten en fruit af te spoelen of nat te maken voor in de verpakking.
  4. Groente en fruit dient na aankoop altijd thuis gewassen te worden voor consumptie.
  5. Voorjaar 2016 is de grond onderzocht op zware metalen en restanten gewasbeschermingsmiddelen. Er is een lichte verontreiniging gevonden van koper, nikkel, PAK en som DDE maar er zijn geen zwaarwegende milieuhygi├źnische bezwaren voor gebruik als moestuin. Voor ge├»nteresseerden is het rapport van bureau Nipo 17 maart 2016 op te vragen bij Stichting Vitaal dorp.