Huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Vianen heeft besloten om bij te springen bij mensen die Huishoudelijke Hulp heel goed zouden kunnen gebruiken. Denk hierbij aan situaties waarin:

  • behoefte is aan aanvullende ondersteuning van huishoudelijke verzorging,
  • mantelzorgers die zich nu al inzetten, overbelast dreigen te raken,
  • de reguliere huishoudelijke ondersteuning om financiële redenen een probleem is.

Wij zijn verheugd dat de gemeente Vianen in Everdingen “Winkel & Zo ” aangewezen heeft als aanbieder voor deze hulp. Dat betekent dat u zich bij ons kunt melden.

In overleg met u gaan we kijken hoe voor u onze huishoudelijke ondersteuning er uit kan zien. Wij doen dan een voorstel aan de Gemeente. Uw eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp bedraagt € 5,= per uur. De rest wordt door de gemeente betaald. Tenminste als de Gemeente Vianen akkoord gaat.

De hulp die u van ons krijgt staat onder begeleiding van een vaste medewerker die samen met één of meerdere meewerker de huishoudelijke taken zal uitvoeren.

Kunt u onze hulp goed gebruiken, meld u dan bij Liz of Hetty. Dat kan in de winkel, via de telefoon 0347 779 899, of via de mail info@werkaandewinkelvianen.nl