ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Науковий парк КНЕУ

Інститут інформаційних технологій в економіці

4—5 жовтня 2018 року запрошують до міста Києва на

Національну науково-методичну конференцію

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»