ข้อมูลเพิ่มเติม...... 

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission  ประจำปีการศึกษา 2565 <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

>>> ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 << รายละเอียดเพิ่มเติม  

>>> ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 << รายละเอียดเพิ่มเติม  

>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio และโครงการช้างเผือก(สบช) ประจำปีการศึกษา 2565 <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน รอบที่ 1 Portfolio และโครงการช้างเผือก(สบช)  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio และโครงการช้างเผือก (สบช.) <<ดาวน์โหลดเอกสาร >>

>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 PORTFOLIO เขตสุขภาพที่ 9 "นครชัยบุรินทร์"<ดาวน์โหลดเอกสาร>
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio และโครงการช้างเผือก (สบช)
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ [ผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย] ปีการศึกษา 2564  <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 [รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และรอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2] <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
> >>  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 <ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>
> > > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564
> > > ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564
> > > ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเพิ่มเติม) รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564  (เพิ่มเติมนักศึกษา 2 คน)
> > > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564

> > >  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564