คำสั่งปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสอบคำสั่งปฏิบัติงาน

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถใช้เมนูค้นหาคำสั่งได้จากเมนูซ้ายมือ

หากต้องการค้นหาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในฉบับเก่า คลิกที่นี้