BOOK FAIR 2018

งานมหกรรมแสดงหนังสือที่ทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเชิญสำนักพิมพ์ร้านค้า นำหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง นำเสนอนวัตกรรมความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรคัดเลือกหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ

  • เลือกซื้อ เลือกสั่ง หนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าห้องสมุด
  • ช้อป & ชิม อาหาร เครื่องดื่ม
  • ตรวจดวงชะตาราศี ประจำปี
  • แจกฟรีหนังสือน่าอ่าน
  • จำหน่ายวารสาร ล่วงเวลาในราคาถูก
  • เล่นเกม ชิงรางวัลมากมาย

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. ภายในงานพบกับร้านหนังสือมากกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย