ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง


หลักสูตรทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

📢📢 ป.โท-เอก เปิดรับสมัครแล้วน้าาาาา 📢📢

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

👉 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ QR code ของแต่ละหลักสูตร หรือติดต่อสอบถามภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ทางทางเฟสบุ๊ค fb.me/kmitl.agrieng หรือโทรศัพท์ 02-329-8337-8

👉 รายละเอียดการรับสมัครของหลักสูตร

👉 รายละเอียดเล่มหลักสูตร

สแกนเลยจ้า น้องๆปี 63 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (AIE) ของเราแล้ว

สำหรับน้องๆปี63 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สแกนเข้ากลุ่มไลน์มาไว้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และพบปะเพื่อนๆพี่ๆกันนะจ้าาาาา

ผลการประกวดโครงงานและทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในงาน 26th AE National Conference

  • ผลการประกวดโครงงานและทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในงาน 26th AE National Conference ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 63 ณ มหาวิทยาลับขอนแก่น

  • ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ทั้งหลักสูตร 4 ปี (AE) และ วศ.บ.ต่อเนื่อง (ASE) ได้เข้าร่วมประกวดและได้รางวัลครบทุกทีม รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล

นศ.ป.เอกวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัล “Best Award of Oral Presentation

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกิ่งดาว ชนะโชติ นศ.ป.เอกวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัล “Best Award of Oral Presentation” in NIR Related Topics

จากงาน : The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

จากบทความ : Feasibility of geographical origin discrimination of Monthong Intact durian fruits between Trat and Rayong province in the East of Thailand by Near infrared spectroscopy

โดยมี ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผศ.ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ภาพบรรยากาศค่ายต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทยครั้งที่ 2

  • ภาพบรรยากาศกิจกรรม Future Farm ครั้งที่ 2 รอบนำเสนอในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

https://drive.google.com/…/1pVIvK2qWccSHv0ET1Wh2k-uFCTJ4g2RI


เปิดบ้านวิศวกรรมเกษตร ลาดกระบัง

#KMTIL #OpenHouse2019 พบกับบูธและเวิรค์ช้อปของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ที่อาคารเรียนรวม 12 ชั้นและอาคารเรียน CCA ได้ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562