Line QR Code


เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจากการระบาดของโรค Covid-19 ขอแจ้งนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ในภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ผู้สมัคร สมัครด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา
โดยระบบการสมัครจะอยู่ที่มุมขวามือขอเมนูด้านบนสุดของเว็บไซต์

ทางภาควิชาของอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


รับสมัคร

นักเรียน/นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563