วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร

(หลักสูตรต่อเนื่อง)

Preparing yourself for THAILAND 4.0, INDUSTRY 4.0, and AGRICULTURE 4.0

[ด่วน] รับตรง วศ.บ.วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ปวส.ต่อเนื่อง) รับสมัครวันนี้ ถึง 15 มี.ค.61 http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=15

ติดตามข่าวสารและกดไลค์ Facebook ของหลักสูตรได้ที่ https://web.facebook.com/ASEKMITL/