วิธีการสมัคร (ห้องเรียนปกติ)

1. สมัครทางออนไลน์ ( เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2566)

2. สมัครด้วยตนเอง (ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค.66)

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร