ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Log Book และ PLC แบบวีดีโอ

ไฟล์ LogBook (สำหรับบันทึกข้อมูล)