Ouderportaal en apps

  • Via het ouderportaal kunt u ook informatie doorgeven of wijzigen, zoals uw adres.
  • Voor specifieke schoolberichten en berichten van de directie maken ouder(s)/verzorger(s) gebruik van de app PARRO.
  • Klasseberichten kunnen ouder(s)/verzorger(s) lezen via de app KLASBORD.

Geen toegang tot het Ouderportaal, Parro en/of Klasbord? Voor deze laatste apps kunnen inlogcodes aangevraagd worden via administratie@klinkerschiedam.nl o.v.v. voor- en achternaam leerling(en).