Ouderportaal en apps

  • Via het ouderportaal kunt u ook informatie doorgeven of wijzigen, zoals uw adres.
  • Voor specifieke schoolberichten en berichten van de directie maken ouder(s)/verzorger(s) gebruik van de app PARRO.

Geen toegang tot het Ouderportaal, Parro? Neem contact op via administratie@klinkerschiedam.nl o.v.v. voor- en achternaam leerling(en).