Visie & missie

Onze visie op kwaliteit:

De Klinker stelt zich actief op t.a.v. kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs wordt in de visie van De Klinker geleverd, wanneer rekening gehouden wordt met:

  • De onderwijsbehoefte van het kind.
  • De leeromgeving en leefomstandigheden waarin het kind tot ontwikkeling kan komen.
  • De leerstijlen die bij elk kind passen.

De leerkrachten van de Klinker stellen zich actief op t.a.v. kwaliteitsverbetering van het onderwijs door

  • zich als coach de talenten van het kind te ontwikkelen, denkend vanuit het kind;
  • leerstijlen verder uit te breiden naar meervoudige intelligentie;
  • het toepassen van 21st century skills;
  • kinderen inzicht te geven in eigen leertraject en leerdoelen.

Onze missie:

Ongeacht de achtergrond, wordt door middel van goed Daltononderwijs datgene uit elk kind gehaald, wat er aan ontwikkelingsmogelijkheden in zit. Dit betekent dat:

  • Het onderwijs op De Klinker zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke behoeften van elke leerling om de talenten ten volle te benutten.
  • Er een veilige, positieve, gestructureerde en uitdagende leeromgeving gecreĆ«erd wordt, waarbij het kind het gevoel krijgt dat het gewaardeerd wordt en waardering toont voor de ander.
  • Er, naast aandacht voor de cognitieve vaardigheden als taal, rekenen, lezen, schrijven en wereldoriĆ«ntatie, ruimte is voor de ontwikkeling van sociale, emotionele en creatieve vaardigheden van het kind. De leerlingen krijgen binnen duidelijke kaders voldoende ruimte om zichzelf te zijn en open te staan voor de ander.

Het hanteren van de Daltonprincipes biedt optimale mogelijkheden om de missie te realiseren.

Onze ambitie:

De Klinker is een Daltonschool waar boeiend onderwijs het beste in de leerlingen naar boven haalt, om hen zo een optimale start voor het vervolg (onderwijs) te geven.