Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en enkele leerkrachten en organiseert samen met het team diverse festiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolreizen, zomerfeest en de afscheidsactiviteiten van de groepen 8. Een vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om deze evenementen, die jaarlijks op school plaatsvinden, te kunnen betalen. De school stelt een enthousiast team en indien nodig de gebouwen beschikbaar, maar heeft geen financiële middelen om deze activiteiten te bekostigen. Zonder de ouderbijdrage zouden er dus geen evenementen voor de kinderen georganiseerd kunnen worden. De term ‘vrijwillige ouderbijdrage’ is echter een nogal ongelukkige benaming. De overheid wil dat de school de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage en dat deze bijdrage niet gekoppeld wordt aan de inschrijving van leerlingen, met andere woorden: de school mag geen kinderen weigeren van ouders die weigeren de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De overheid bepaalt echter ook dat een leerling, van wie de ouders geen ouderbijdrage willen betalen, geen aanspraak kan maken op deelname aan evenementen. Op De Klinker kan uw kind daarom uitgesloten worden van de schoolreis, het zomerfeest of het afscheidsuitje van de groepen 8. Het kind moet op die dag echter wel gewoon naar school; het is namelijk leerplichtig.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt € 49,50 per kind per jaar. Voor kinderen die na 1 januari 2020 op school komen is de bijdrage € 24,75 per kind. Er is geen korting voor meerdere kinderen. Restitutie bij het verlaten van de school wordt niet verleend.

U wordt verzocht uw bijdrage over te maken vóór 1 maart 2020 (nieuwe leerlingen voor 1 mei 2020 op bankrekeningnummer NL81 ABNA 0503 9171 09 van PRIMO SCHIEDAM inzake OR De Klinker.

Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de penningmeester van de Ouderraad via penningmeesteror@klinkerschiedam.nl.

Indien u niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente. Zie hiervoor DEZE LINK.